info@deovertocht.nl | Telefoon: 06 2269 9868

Zingeving en betekenis

Het gebruik van rituelen is even oud als de mensheid zelf. Rituelen geven een diepere betekenis aan een overgangsmoment. Door het gebruik van symbolen, symbooltaal en symboolhandelingen wordt het ritueel boven de dagelijkse werkelijkheid uitgetild en biedt de mogelijkheid om in contact te komen met de andere, ondoorgrondelijke werkelijkheid.

 

De dood is een overgangsmoment in het leven dat mensenlevens tot in hun grondvesten doet schudden. Het verlies van een naaste is een indrukwekkende overgang voor nabestaanden. Zij moeten straks voortbestaan zonder de overledene. Bij dood en verlies kunnen rituelen helpen om die nieuwe werkelijkheid binnen te treden.

Een uitvaartritueel staat stil bij het verlies, benoemt de pijnvolle verandering en tegelijkertijd biedt het troost en bemoedigt tot het accepteren van de nieuwe situatie.